JS 设置随机颜色值

每次加载页面时,使其颜色不一样

var colour = [
  "#16A085",
  "#27AE60",
  "#2980B9",
  "#8E44AD",
  "#2C3E50",
  "#F39C12",
  "#D35400",
  "#C0392B",
  "#870000"
];

$(".item").each(function() {
  var color = colour[colour.length * Math.random() << 0];
  $(this).css({color: color});
});
赞(0) 打赏
取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

  暂无评论...